Emneuge: Demokrati – debat – forandring og elevrådsvalg:

Skolen har arbejdet med demokrati og medbestemmelse i uge 41. Eleverne har deltaget aktivt i de forskellige aktiviteter. De har tilegnet sig nogle begreber såsom demokrati, debat, forandring, mærkesager, rettigheder, ytringsfrihed, lighed, den gode tone, argumentation…. Ugen mundede ud i elverådsvalget.

Emneuge: Demokrati – medborgerskab og kritisk tænkning:

2018: Uge 41 – projektuge i musikkens og madlavningens tegn:

Musik i indskoling:

Stemningsbilleder

Madlavning:

Aktiviteter i børnehaveklasse:

Idræt, fællesskab og trivsel

Sækkeløb, multistafet og andre aktiviteter

2017: Musikuge for mellemtrinklasserne:

Vores elever er glade for musikugen. De blev undervist af dygtige, erfarne og kendte stomp musiker, Linette Riber.