Information

Samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Hver klasse afholder årligt:

  • Et forældremøde.
  • To skole/hjem-samtaler som foregår i skolen.

Herudover kan der indkaldes til møde på skolen – efter behov.

Meddelelsesbog

  • Alle meddelelser mellem skole og hjem skal skrives i den udleverede kontaktbog.
  • Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog.
  • Er kontaktbogen bortkommet, må eleven betale for en ny.

Skolebus

Skolen har sin egen skolebus. Og eleverne bliver kørt til og fra skole hver dag.

Specialundervisning

Pædagogisk – Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et gratis tilbud fra Aarhus kommune til forældre, daginstitution, dagpleje og skole, hvis børn og unge har problemer med udvikling, trivsel og indlæring. Ved PPR er ansat psykologer, konsulenter, tala-hørelærere og socialrådgivere. PPR tilbyder rådgivning, samtaler og pædagogisk-psykologisk vurdering.

Adresse og telefon

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.,
tel: 89 40 37 77

Specialundervisning

Skolen tilbyder specialundervisning til elever, der har særlige behov. Specialundervisningen skal godkendes af skolepsykologen, efter aftale med forældrene.

Tand- og skolelæge

Tandlæge

Skolen er tilknyttet Aarhus Kommunale tandpleje. Eleverne henvises til Tovshøj- skolen (87135914) eller Hasle (87135925) tandpleje.

Desuden besøges skolen indimellem af tandplejen, hvor der undervises i tandbørstning, kost og caries.

Skolelæge

Skolen er tilknyttet Aarhus Kommunes Skolesundheds- tjeneste. Alle skolebørn undersøges af en børn- og ungelæge fra børnehaveklasse til og med 6.kl. Sundhedsplejerske Annemarie Vad Simonsen kan træffes på skolen, efter aftale.

Klik her for at læse mere om sundhedsplejersken

Skolepenge

Elevbetaling

Skolepenge skal indbetales hver måned i 11 måneder.

  • Familier med 1 barn: 750 kr.
  • Familier med 2 børn: 1500 kr.
  • Familier med 3 børn: 2150 kr.
  • Familier med 4 børn: 2750 kr.
  • Familier med 5 børn: 3000 kr.

Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. på udmeldelse fra DMK Skole

Fripladstilskud

Forældre har mulighed for at ansøge om fripladstilskud til deres barn, fra børnehaveklasse til 6. klasse. Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra Staten (Fripladsudvalget) til nedbringelse af skolepengene for elever i den skolepligtige alder. Fripladstilskuddets størrelse beregnes ud fra husstandsindkomsten. Ansøgningsskema rekvireres på skolen. Skemaet udfyldes og returneres til skolen.