Vedtægter

Dato for bestyrelsens vedtagelse af skolens vedtægter: d. 17. januar 2009

Dato for Børne- og undervisningsministeriets godkendelse af skolens vedtægter: d. 22. oktober 2009

Hent vedtægter