Personale

AH:  Skoleinspektør

AS: Lærer – Dansk

GA: Lærer – Tysk / Dansk /Madkundskab / Håndværk & Design

KA: Lærer – Natur Teknologi /Idræt /Billedkunst

LI: Lærer – Engelsk /Arabisk /

LS: Lærer: Dansk

MM: Lærer – Matematik / Kulturkundskab

MOK: Lærer – Historie / Fonetik

VB: Børnehaveklasseleder

 

OAD: Rengøringsassistant