Personale

AH:  Skoleinspektør

MA: Lærer – Tysk / Dansk /Madkundskab / NT

DZ: Lærer: Engelsk / Dansk

KA: Lærer: Engelsk / Natur Teknologi /Idræt /Billedkunst

SA: Lærer: Arabisk /  Billedkunst / Håndværk & Design

MM: Lærer: Matematik / Kulturkundskab

MK: Lærer: Historie / Fonetik / Dansk

AS: Børnehaveklasseleder / Dansk

FA: Musiklærer

OAD: Rengøringsassistant