Personale

AH:  Skoleinspektør

AS: Lærer:  Dansk / Historie

GA: Lærer – Tysk / Dansk /Madkundskab / NT

DZ: Lærer: Engelsk / Dansk

KA: Lærer: Engelsk / Natur Teknologi /Idræt /Billedkunst

LI: Lærer: Engelsk /Arabisk / Håndværk & Design

LSK: Barselsvikar: Matematik

MM: Lærer: Matematik / Kulturkundskab

MK: Lærer: Historie / Fonetik

VB: Børnehaveklasseleder

FA: Musiklærer

OAD: Rengøringsassistant