Mobningspolitik

Målsætning

Det er DMK-skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri, hvor alle behandles og trives godt uanset forskelligheder. Eleverne skal føle sig trygge i deres hverdage og kende deres rettigheder. På DMK-skole anser vi enhver form for mobning som en krænkende og nedværdigende handling, som er uønsket. På skolen ser vi indsatsen mod mobning som en fælles opgave, fordi det er alles problem, og alle har et ansvar for, at det stoppes. Det må aldrig accepteres, at en elev udsættes for mobning. Udsættes nogen for mobning, vil der straks blive taget initiativ til, at det stoppes.

 Forebyggelse af mobning

Skolen bestræber sig hele tiden efter at gøre dens forebyggende indsats mod mobning mere effektiv. Lige så snart der opstår en mobningsituation, griber voksne ind. De er tydelige ift., at mobningen ikke er acceptabel. Der skal derfor handles hurtigt, og det er vigtigt at koordinere indsatsen ved at inddrage alle skolens parter: lærere, elever og forældre.

Skolen har udarbejdet en antimobnings-handleplan, som tager udgangspunkt i skolekulturen og parternes gensidige forventninger. Den sætter fokus på god trivsel, tryghed, stærkt og inkluderende fællesskab samt en god omgangstone.

Derudover debatteres der åbent og konstruktivt om undervisningsmiljøet og mobningen på vores skole. Lærerne gør en kæmpe indsats i klasselokalet ved at sætte en fast arbejdsstruktur og klare spille og samværsregler. Eleverne skal være søde mod hinanden og drage omsorg for hinanden. Skolen holder samtaler med både den der blev mobbet, den der mobber og de passive tilskuere.