Mobningspolitik

Målsætning

Det er DMK-skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri, hvor alle behandles og trives godt uanset forskelligheder. Eleverne skal føle sig trygge i deres hverdage og kende deres rettigheder. På DMK-skole anser vi enhver form for mobning som en krænkende og nedværdigende handling, som er uønsket. På skolen ser vi indsatsen mod mobning som en fælles opgave, fordi det er alles problem, og alle har et ansvar for, at det stoppes. Det må aldrig accepteres, at en elev udsættes for mobning. Udsættes nogen for mobning, vil der straks blive taget initiativ til, at det stoppes.

 Forebyggelse af mobning

Skolen bestræber sig hele tiden efter at gøre dens forebyggende indsats mod mobning mere effektiv. Lige så snart der opstår en mobningssituation, griber voksne ind. De er tydelige ift., at mobningen ikke er acceptabel. Der skal derfor handles hurtigt, og det er vigtigt at koordinere indsatsen ved at inddrage alle skolens parter: lærere, elever og forældre.

Skolen har udarbejdet en antimobnings-handleplan, som tager udgangspunkt i skolekulturen og parternes gensidige forventninger. Den sætter fokus på god trivsel, tryghed, stærkt og inkluderende fællesskab samt en god omgangstone.

Derudover debatteres der åbent og konstruktivt om undervisningsmiljøet og mobningen på vores skole. Lærerne gør en kæmpe indsats i klasselokalet ved at sætte en fast arbejdsstruktur og klare spille og samværsregler. Eleverne skal være søde mod hinanden og drage omsorg for hinanden. Skolen holder samtaler med både den der blev mobbet, den der mobber og de passive tilskuere.

Fokus på den digitale mobning og elevernes net adfærd

Vores elever bruger – ligesom deres jævnaldrende i hele Danmark – meget af deres tid online på de forskellige sociale medier, som f.eks. instagram snapchat eller Facebook. En stor del af kommunikationen foregår på disse platforme, og der er desværre mange eksempler på at krænkende billeder og videoer eller diskriminerende tekst bruges til at mobbe med ved at dele dem på nettet.  Det kan også være nogen udelukker bestemte personer fra for eksempel en klassegruppe på Facebook eller WhatsApp.

Vores skole er derfor meget opmærksom på den digitale mobning, som kunne finde sted på nogle af de platforme og sociale medier, som vores elever bruger. Forebyggelsesindsatsen ydes af både klasselæreren, klassens øvrige lærere, ledelsen samt eleverne og deres forældre. Lærerne arbejder med digital dannelse og bevidsthed, laver fællesskabsfremende aktiviteter. Ledelsen og AMR gennemfører den årlige trivselsundersøgelse, elevrådet drøfter skolens strategi for at forebygge mobning og eleverne sørger for at klassearrangementer er for alle, de sørger for at sige fra over for mobning, ikke dele billeder af andre, bruge en god tone, når de færdes på de sociale medier og selvfølgelig inddrage en voksen ved den mindste mistanke om digital mobning.