Elevrådet

Elevråd (2021 -2022):

Elevråd: 2021 -2022 består af : Youcef og Yara fra 4. kl.
Husna og Maryam fra 5. og Aisha og Yahya fra 6. kl.

Elevråds-valg 2021 -2022:

Skolen har arbejdet med demokrati og medbestemmelse i uge 41. Eleverne har deltaget aktivt i de forskellige aktiviteter. De har tilegnet sig nogle begreber såsom demokrati, debat, forandring, mærkesager, rettigheder, ytringsfrihed, lighed, den gode tone, argumentation…. Ugen mundede ud i elverådsvalget.

Elevrådetsvalg (2019)

Skolen inddrager eleverne i forskellige demokratiske processer. Her er elevrådet et centralt organ.

Elevrådet på Den Moderne Kulturelle Skole består af elever fra 4., 5. og 6. klasse.

Elevrådet holder et møde én gang om måneden.