Samarbejde

Skole-hjem-samarbejde:
Hver klasse afholder årligt:
- Et forældremøde.
- En skole/hjem samtale som foregår i skolen.
- Et hjemmebesøg hos den enkelte elev.
Herudover kan der indkaldes til møde på skolen - efter behov.

Meddelelsesbog:
- Alle meddelelser mellem skole og hjem skal skrives i den udleverede kontaktbog.
- Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog.
- Er kontaktbogen bortkommet, må eleven betale for en ny.

Skolebus:
Skolen har sin egen skolebus. Og eleverne bliver kørt til og fra skole hver dag.

Specialundervisning

Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning (PPR):
PPR er et gratis tilbud fra Aarhus kommune til forældre, daginstitution, dagpleje og skole, hvis børn og unge har problemer med udvikling, trivsel og indlæring. Ved PPR er ansat psykologer, konsulenter, tala-hørelærere og socialrådgivere. PPR tilbyder rådgivning, samtaler og pædagogisk-psykologisk vurdering.

Adresse og telefon:
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.,
tel: 89 40 37 77

Specialundervisning:
Skolen tilbyder specialundervisning til elever, der har særlige behov. Specialundervisningen skal godkendes af skolepsykologen, efter aftale med forældrene.

Tandlæge og skolelæge

Tandlæge:
Skolen er tilknyttet Aarhus Kommunale tandpleje. Eleverne henvises til Tovshøj- skolen (87135914) eller Hasle (87135925) tandpleje.

Desuden besøges skolen indimellem af tandplejen, hvor der undervises i tandbørstning, kost og caries.

Skolelæge:
Skolen er tilknyttet Aarhus Kommunes Skolesundheds- tjeneste. Alle skolebørn undersøges af en børn- og ungelæge fra børnehaveklasse til og med 6.kl. Sundhedsplejerske Anna Marie Sørensen kan træffes på skolen, efter aftale.

Klik here for at læse mere om sundhedsplejersken

Skolepenge

Elevbetaling:
Skolepenge skal indbetales hver måned i 12 måneder.

- Familier med 1 barn: 600 kr.
- Familier med 2 børn: 1200 kr.
- Familier med 3 børn: 1750 kr.
- Familier med 4 børn: 2050 kr.
- Det 5. barn er gratis.

Fripladstilskud:
Forældre har mulighed for at ansøge om fripladstilskud til deres barn, fra børnehaveklasse til 6. klasse. Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra Staten (Fripladsudvalget) til nedbringelse af skolepengene for elever i den skolepligtige alder. Fripladstilskuddets størrelse beregnes ud fra husstandsindkomsten. Ansøgningsskema rekvireres på skolen. Skemaet udfyldes og returneres til skolen.